Krynica Zdrój - biuro turystyczne

ZAMEK LUBOMIRSKICH I ZAMOYSKICH W STAREJ LUBOWLI

Zwiedzanie zamku starostów spiskich, piętrzącego się na wzgórzu nad 700-letnim miastem. We wnętrzu tego okazałego grodu znajdują się ciekawe pamiątki po polskich rodach magnackich: Lubomirskich i Zamojskich.

Północny Spisz ze swoim bogactwem kulturowych pamiątek należy do najbardziej atrakcyjnych, turystycznych obszarów Słowacji. Pierwszy dokument o istnieniu zamku pochodzi z 1311 roku, z którego wynika, że zamek był królewską siedzibą. Najważniejszym w dziejach obiektu był rok 1412, kiedy to na zamku spotkali się: król węgierski Zygmunt Luksemburski i polski władca Władysław II Jagiellończyk. W tym samym roku Polska Korona otrzymała w zastaw 16 spiskich miast. Obecnie odwiedzając zamek można podziwiać architekturę obiektu: bastiony, bramy, pałac barokowy, kapilcę, gdzie mieści się historyczna ekspozycja zabytkowych mebli, sztuki sakralnej  oraz broni. Największą atrakcją jest bezpornie wieża zamku, ze wspaniałym widokiem  na okolicę.