Krynica Zdrój - biuro turystyczne

SPŁYW DUNAJCEM - JESIEŃ W SŁOWACKICH PIENINACH

Rzeka, która odprowadza wody z terenu Słowacji do Morza Bałtyckiego. Jej potoki źródłowe Biały i Czarny Dunajec oraz Biała Woda, a także jej prawostronny dopływ Jaworzynka odprowadzają wody z rejonu Pienin. Od Nowego Targu rzeka płynie w kierunku wschodnim. Na terenie Słowacji Dunajec przyjmuje prawostronne dopływy Osturniański (Kacwiński) Potok, Rzekę i Lipník.

W swoim dalszym biegu Dunajec wyżłobił w wapiennych turniach romantyczny wąwóz, znany Przełom Dunajca i wpływa do niego Leśny Potok. W paśmie turni skręca na północny-zachód, jeszcze raz przedziera się przez pasmo Gorców do Kotliny Nowosądeckiej, gdzie przyjmuje swój największy dopływ Poprad i po dalszym 40-kilometrowym odcinku wpływa do Wisły.
Przełom Dunajca stanowi rezerwat ochrony przyrody na terenie o powierzchni 360 ha. Jest bardzo ważnym obszarem pod względem krajobrazowym. Odprowadza wody z obszaru Słowacji o powierzchni 360 km2 a na długości około 20 km tworzy granicę polsko-słowacką.
Przełomem Dunajca prowadzi szlak turystyczny, na którym znajduje się 10 przystanków z tablicami informacyjnymi. Bardzo interesujący jest spływ Dunajcem na tratwach, który stanowi lokalną atrakcję turystyczną.

Pieniny
stanowią część turniowego pasma, które znajduje się na pograniczu Karpat wewnętrznych i zewnętrznych. Odznaczają się one nadzwyczaj skomplikowaną budową geologiczną, która uwarunkowała powstanie atrakcyjnej rzeźby ścian skalnych, wieżyczek i turni różnego kształtu, które razem z Przełomem Dunajca wyraźnie dominują nad okolicznym krajobrazem.
Ciekawą turystycznie atrakcją jest przede wszystkim spływ na tratwach wzdłuż długiego na 9 km Przełomu Dunajca, na odcinku z Czerwonego Klasztoru do Leśnicy.

WYCIECZKA ORGANIZOWANA OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA