Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Ziemia Sądecka - Nowy Sącz, Kamianna

Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Pierwiotna świątynia istniała w tym miejscu już w XIII wieku. Po lokackji miasta w 1292 r. kościół św. Małgorzaty stał się główną świątnią w okolicy. W 1448, kardynał Zbigniew Oleśnicki podniósł kościół do rangi kolegiaty i ustanowił archidiakonat sądecki. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego Veraicon, datowany na XV wiek. W roku 1992 papież Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.

Ruiny zamku

O funkcji i znaczeniu dawnego Nowego Sącza świadczą resztki zamku królewskiego oraz murów obronnych. Zamek został wzniesiony w latach 1350-1360. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki murów obronnych oraz rekonstruowana Baszta Kowalska. Na terenie ruin zamku znajduje się park miejski.

Rynek

Centralny punkt miasta, to jeden z największych średniowiecznych placów miejskich w Polsce. Zachował swój klasyczny układ. Z dawnych czasów ostały się nieliczne pamiątki. Pośrodku rynku znajduje się ratusz stanowiący serce miasta, siedziba władz Nowego Sącza.

 Kamianna - Centrum Apiterapii

W 1960 roku do Kamiannej przybywa ks. dr Henryk Ostach z Kongregacji Ojców Filipinów i od tego momentu Kamianna zaczyna się intensywnie rozwijać, zmieniać w szczególny sposób. Powstaje droga łącząca wieś ze światem, zawiązuje się Ochotnicza Straż Pożarna, wybudowana zostaje remiza strażacka, działa własna elektrownia, wodociąg, gazociąg i wiele innych zrealizowanych inicjatyw.

Tradycja nawiązuje do pasieki "BARĆ", która znajduje się w centrum wioski, nieopodal Kościółka i Domu Pszczelarza. W pasiece znajduje się skansen, dział produkcji pasiecznej, dział farmacji, dział dydaktyczny i sklep przypasieczny z pełnym asortymentem własnych miodów, produktów i przetworów.