Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Ziemia Sądecka

Zespół klasztorny ss. Klarysek w Starym Sączu

Związany ze św. Kingą - założycielką i fundatorką klasztoru i kościoła. Najstarsze, gotyckie partie świątyni pochodzą z XIII w., pozostałe, barokowe , z przełomu XVII i XVIII w. Wewnątrz wyposażenie z różnych okresów - od gotyku do XIX w.: stiukowa dekoracja z 1696 r. autorstwa Baltazara Fontany, ambona z 1671 r. o bogatej dekoracji snycerskiej oraz rzeźba św. Kingi z 1470 r. W nawie pochowana jest królowa Jadwiga - żona Władysława Łokietka. Obecny budynek klasztoru wzniesiono w latach 1601-1604 i otoczono murem z warowną basztą. Przechowuje się tutaj dzieła sztuki: relikwiarzowy obraz Najświęteszej Marii Panny z XV w., słynny obraz "Misericordia Domini" z 1470 r., psałterze z XIII w., rękopis dziełą Jana Długosza z 1473 r.

Ołtarz Papieski na błoniach w Starym Sączu

Drewniany, stylizowany góralsko. Postawiony dla potrzeb uroczystości kanonizacyjnej księżnej Kingi, która odbyła się 16.06.1999. Na błoniach gościł wtedy papież Jan Paweł II. Projekt ołtarza wykonali: Zenon Andrzej Remi i Zenon Bartosz Remi.

Muzeum Regionalne "Dom na Dołkach"

Jest najcenniejszym obiektem zabytkowym starosądeckiego rynku. Ekspozycja obejmuje około 2000 obiektów  z różnych epok i dziedzin ludzkiej  aktywności.

 

Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Pierwiotna świątynia istniała w tym miejscu już w XIII wieku. Po lokackji miasta w 1292 r. kościół św. Małgorzaty stał się główną świątnią w okolicy. W 1448, kardynał Zbigniew Oleśnicki podniósł kościół do rangi kolegiaty i ustanowił archidiakonat sądecki. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego Veraicon, datowany na XV wiek. W roku 1992 papież Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.

Ruiny zamku

O funkcji i znaczeniu dawnego Nowego Sącza świadczą resztki zamku królewskiego oraz murów obronnych. Zamek został wzniesiony w latach 1350-1360. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki murów obronnych oraz rekonstruowana Baszta Kowalska. Na terenie ruin zamku znajduje się park miejski.

Rynek

Centralny punkt miasta, to jeden z największych średniowiecznych placów miejskich w Polsce. Zachował swój klasyczny układ. Z dawnych czasów ostały się nieliczne pamiątki. Pośrodku rynku znajduje się ratusz stanowiący serce miasta, siedziba władz Nowego Sącza.