Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Szlakiem św. Kingi

 Dolina Popradu, Stary Sącz.

Trasa wycieczki wiedzie doliną rzeki Poprad, obrzeżem Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Dolina Popradu obfituje we wspaniałe zakola rzeki, łącznie z przełomem Popradu w okolicach Żegiestowa. U wylotu doliny zwiedzamy stare miasteczko Stary Sącz, wraz z klasztorem s.s. Klarysek i jego zabytkami z XIII w.

Zespół klasztorny ss. Klarysek w Starym Sączu

Związany ze św. Kingą - założycielką i fundatorką klasztoru i kościoła. Najstarsze, gotyckie partie świątyni pochodzą z XIII w., pozostałe, barokowe , z przełomu XVII i XVIII w. Wewnątrz wyposażenie z różnych okresów - od gotyku do XIX w.: stiukowa dekoracja z 1696 r. autorstwa Baltazara Fontany, ambona z 1671 r. o bogatej dekoracji snycerskiej oraz rzeźba św. Kingi z 1470 r. W nawie pochowana jest królowa Jadwiga - żona Władysława Łokietka. Obecny budynek klasztoru wzniesiono w latach 1601-1604 i otoczono murem z warowną basztą. Przechowuje się tutaj dzieła sztuki: relikwiarzowy obraz Najświęteszej Marii Panny z XV w., słynny obraz "Misericordia Domini" z 1470 r., psałterze z XIII w., rękopis dziełą Jana Długosza z 1473 r.

Ołtarz Papieski na błoniach w Starym Sączu

Drewniany, stylizowany góralsko. Postawiony dla potrzeb uroczystości kanonizacyjnej księżnej Kingi, która odbyła się 16.06.1999. Na błoniach gościł wtedy papież Jan Paweł II. Projekt ołtarza wykonali: Zenon Andrzej Remi i Zenon Bartosz Remi.

Muzeum Regionalne "Dom na Dołkach"

Jest najcenniejszym obiektem zabytkowym starosądeckiego rynku. Ekspozycja obejmuje około 2000 obiektów  z różnych epok i dziedzin ludzkiej  aktywności.


Wycieczka 5-godzinna, organizowana przez cały rok.

Klasztor KlarysekKlasztor Klarysek
Ołtarz PapieskiOłtarz Papieski
Dom na dołkachDom na dołkach