Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Stara Lubowla-Szczyrbskie Jezioro

Trasa: Krynica – Muszyna – Leluchów – Plavnica – Stara Lubowla – Niżne Rużbachy – Podoliniec – Spiska Biała - Wysokie Tatry - Szczyrbskie Jezioro- Krynica-Zdrój

Stara Lubowla

Zwiedzanie zamku starostów spiskich, piętrzącego się na wzgórzu nad 700-letnim miastem. We wnętrzu tego okazałego grodu znajdują się ciekawe pamiątki po polskich rodach magnackich: Lubomirskich i Zamojskich.

Północny Spisz ze swoim bogactwem kulturowych pamiątek należy do najbardziej atrakcyjnych, turystycznych obszarów Słowacji. Pierwszy dokument o istnieniu zamku pochodzi z 1311 roku, z którego wynika, że zamek był królewską siedzibą . Najważniejszym w dziejach obiektu był rok 1412, kiedy to na zamku spotkali się: król węgierski Zygmunt Luksemburski i polski władca Władysław II Jagiellończyk. W tym samym roku Polska Korona otrzymała w zastaw 16 spiskich miast. Obecnie odwiedzając zamek można podziwiać architekturę obiektu: bastiony, bramy, pałac barokowy, kapilcę, gdzie mieści się historyczna ekspozycja zabytkowych mebli, sztuki sakralnej  oraz broni. Największą atrakcją jest bezpornie wieża zamku, ze wspaniałym widokiem  na okolicę.


Wysokie Tatry
Monumentalny granitowy masyw piętrzący się nad Kotliną Popradzką jest jedyną grupą alpejską Karpat i najmniejszym pasmem alpejskim w Europie. Wysokie Tatry stanowią prawdziwą esencję alpejskich pejzaży i przyrody. Całe pasmo tworzy w przybliżeniu tysiące rozmaitych szczytów, turni, baszt i kop. Wśród piątki najwyższych (Gerlach - 2655 m n.p.m., Gerlachowska Wieża - 2642 m n.p.m., Łomnica - 2632 m n.p.m., Lodowy Szczyt - 2611 m n.p.m., Durny Szczyt - 2623 m n.p.m.) nie ma naszych Rysów (2499 m n.p.m.), które nie mieszczą się nawet w pierwszej dziesiątce.

Istotnym elementem tatrzańskiego pejzażu są jeziora polodowcowe, z których największe to Wielki Staw Hinców (20,08 ha) a najbardziej znane - Szczyrbskie Jezioro (19,76 ha). W odróżnieniu od Morskiego Oka, do którego można dojść wyłącznie na piechotę, do Szczyrbskiego można dojechać nawet samochodem.

Szczyrbskie Jezioro
Szczyrbskie Jezioro - najwyżej położona osada tatrzańska (1335 m n.p.m.) - zajmuje morenę wokół jeziora o tej samej nazwie. W sezonie zimowym, który trwa tu dość długo (Szczyrbskie Jezioro zamarza ok. 25 listopada na 155 dni) osada staje się ruchliwym, atrakcyjnym ośrodkiem narciarskim.