Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Krym - 11 dni

Odessa, Sudak, Ałuszta, Jałta, Ałupka, Livadia, Bachczysaraj, Humań, Tarnopol, Lwów

Ceny od 1900 zł

PROGRAM:
1 dzień
- odjazd autokaru z Krakowa o godz.6.00. Przejazd przez terytorium Polski i Ukrainy. Obiadokolacja*. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 600 km)
2 dzień - śniadanie. Przejazd do Odessy, po drodze zwiedzanie Zofiówki - pałacu wybudowanego przez Szczęsnego Potockiego. Przyjazd do Odessy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)
3 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Odessy - opera, budynek Starej Giełdy, schody Potiomkinowskie z panoramą portu w Odessie, gmach Opery, pomnik Mickiewicza. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzień - śniadanie. Przejazd przez stepy Krymu do Sudaku. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 600 km)
5 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Sudaku -potężnej twierdzy zbudowanej przez Genueńczyków. Przejazd do Nowego Światu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
6 dzień - śniadanie. Przejazd do Jałty - po drodze zwiedzanie Masandry - pałacu i wytwórni wina. Zwiedzanie Jałty - bajkowy zamek Jaskółcze Gniazdo (wizytówka Krymu). Przejazd do Ałupki - zwie-dzanie pałacu Woroncowa (podczas konferencji jałtańskiej siedziba Winstona Churchilla). Przejazd do Livadi - zwiedzanie letniego pałacu cara Mikołaja II, miejsce konferencji decydującej o powojennych granicach Europy. Obiadokolacja*. Nocleg.(ok. 250 km)
7 dzień - śniadanie. Rejs statkiem wzdłuż brzegu Ałuszty. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 150 km)
8 dzień - śniadanie. Przejazd do Bachczysaraju (dawnej tatarskiej stolicy Krymu) - zwiedzanie; pałac chanów krymskich z pomieszczeniami haremu, Fontanna Łez, meczet, cmentarz i mauzoleum, wyżłobio-ny w kredowej skale monaster Uspieński z cerkwią i celami mnichów. Przejazd do Czufut - Kale. Powrót do hotelu . Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
9 dzień - śniadanie. Przejazd do Humania. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
10 dzień - śniadanie. Przejazd do Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
11 dzień - śniadanie. Przejazd do Lwowa - spacer po Starym Mieście - Rynek, Ratusz, katedra Ormiań-ska, katedra Wniebowzięcia N.M.P.. Przekroczenie granicy ukraińsko - polskiej. Przyjazd do Krakowa ok. godz.22.00. (ok. 380 km)

CENA OBEJMUJE: 10 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2- os. z łazienkami), 10 śniadań, autokar komfortowy, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

OPŁATY DODATKOWE:
*Dopłata do 10 obiadokolacji: 350 zł

Dopłata do pokoju 1-os.: 950 zł

Należy zaopatrzyć się w 80 EUR na bilety wstępu, oraz obligatoryjnego przewodnika.