Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Beskid Niski

Beskid Niski - Odrzykoń, Krosno, Bóbrka, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Biecz, Gorlice, Szymbark – 3 Dni

1 dzień - Wyjazd z Krynicy około 6.30. Przejazd przez Tarnów do Odrzykonia. zwiedzanie ruin XIV w. Zamku, w którego murach rozgrywała się akcja "Zemsty" Aleksandra Fredry. Spacer po malowniczym Rezerwacie Skalnym "Prządki" z ciekawymi formami piaskowcowych ostańców. Przejazd do Krosna. zwiedzanie starówki: renesansowe kamienice z podcieniami, pręgierz, gotyckie kościoły: Parafialny i Franciszkanów z piękną Kaplicą Oświęcimów. Możliwość wejścia na dzwonnicę z drugim po "Zygmuncie" dzwonem w Polsce, oraz podziwianie panoramy miasta. Zwiedzenie Muzeum Regionalnego z najciekawszą w Polsce kolekcją szkła artystycznego. Przejazd do Bóbrki - kolebki przemysłu naftowego. Zwiedzenie najstarszej na Świecie kopalni ropy naftowej założonej przez I. Łukasiewicza -obecnie muzeum. Obiadokolacja i nocleg w ośrodku wczasowym koło Dukli.

2 dzień - Po śniadaniu możliwa 3 godzinna wycieczka  do rezerwatu leśnego na zboczach Cergowej (718m.). Ze szczytu roztaczają się rozległe panoramy Beskidu Niskiego. Krótki spacer po Dukli: barokowy Kościół parafialny, klasztor, Pałac otoczony pięknym parkiem, Synagoga z XVIIIw. Przejazd przez Nowy Żmigród (gotycki kościół, stare kamieniczki) oraz Pasmo Magury Wątkowskiej, z krótkim postojem w Krempnej - oglądanie starych chat łemkowskich oraz dobrze zachowanej XVI w. Cerkiewki (ciekawy ikonostas). zwiedzanie Biecza - miasta z doskonale zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym: mury miejskie z XIII-XIV w. z fragmentami barbakanu i Basztą Katowską, gotycki ratusz, późnogotycka fara, zabytkowe kamieniczki. Nocleg i obiadokolacja w Gorlicach.

3 dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Gorlic. Ładny ratusz, apteka, w której Łukasiewicz prowadził swe badania, pozostałości zboru arian w pobliskim dworku, Dom Kolberga. Spacer po parku naturalnym w widłach rzek: Ropy i Sękówki - liczne urwiska i skały, przejście po moście linowym. Przejazd do Szymbarku. Zwiedzenie renesansowego dworu obronnego Gładyszów z XVI  w. Piesza wycieczka na Maślaną Górę z wielkim osuwiskiem skalnym (ok. 2,5godz.). Przyjazd do Krynicy


Świadczenia: 2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje. Opieka pilota.

Program wycieczki może być dowolnie modyfikowany w zależności od zainteresowań, potrzeb i możliwości finansowych grupy. Cena kalkulowana jest indywidualnie do każdego wyjazdu.