Krynica Zdrój - biuro turystyczne

Architektura drewniana

Wycieczka odbywa się w okolicach Krynicy. Zwiedzamy dwie z wymienionych cerkwi:

Tylicz

Cerkiew parafialna pw. Świętych Kosmy i Damiana pochodzi z poł. XVIII w. Jest to dziś kościół katolicki. W  świątyni znajduje się cenny ikonostas z XVIII w. Świątynia odznacza się dysproporcją zwieńczeń: na wieży ogromny barokowy  hełm, nad prezbiterium i nawą znacznie mniejsze makowice. Wewnątrz cerkwi znajdują się wspaniałe malowidła, wykonane w 1938 z okazji obchodów 950-lecia chrztu Rusi. Charakterystyczne dla wystroju cerkwi są motywy roślinne, kojarzące się z secesją. Wokół cerkwi znajduje się stary cmentarz.

Muszynka

Cerkiew pw. Św. Jana Ewangelisty pochodzi z XVIII w. Zbudowana jest w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Drewniana świątynia z izbicową wieżą o pochyłych ścianach jest jednonawowa, z zamkniętym wielobocznie prezbiterium, przy którym znajduje się zakrystia z kruchtą pod wieżą. Prezbiterium nakrywa dach trójpołaciowy, a nawę namiotowy. Do XVIII-wiecznego wyposażenia cerkwi należy m.in. kompletny ikonostas z cennymi ikonami, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ołtarz z rzeźbami Świętych Piotra i Pawła oraz ambona.


Szczawnik
Cerkiew filialna greckokatolicka pw. Św. Demetriusza z I. poł. XlX w., obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej; kompletny ikonostas z XVIII/XIX w. Cerkiew pobita gontami, i pokryta blachą. Izbicowa wieża wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej. Wieńczy ją hełm baniasty z pozorną latarnią. Dachy nad nawą i prezbiterium łamane uskokowo. Na dachach baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. Wnętrze nawy i prezbiterium nakryte kopułami namiotowymi, łamanymi uskokowo. Polichromia pochodzi z 1936 r. Wyposażenie świątyni z XVIII-XIX. - ikonostas z kompletem ikon - w późnobarokowych ołtarzach bocznych z 1729 r. m.in. obraz Przemienienie Pańskie oraz ikona Opłakiwanie Chrystusa, współczesne ołtarzom - zabytki malarstwa ludowego - obraz wotywny Ukrzyżowanie z parą chłopskich fundatorów, z 1854 r., oraz ikona z wizerunkiem Św. Barbary z 1867 r. - dzwon cerkiewny z 1707 r.

Złockie

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra w Muszynie-Złockiem (obecnie kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP). Świątynia istniała tu już w końcu XVI w., obecną wzniósł budowniczy Kondracz w latach 1867-1872. Świątynię postawiono na rzucie krzyża, zastosowanym na tym terenie po raz pierwszy i nakryto obcą architekturze tutejszych cerkwi ośmiopolową kopułą na tamburze. Wnętrze świątyni ma naturalną barwę drewna, w prezbiterium widnieje zachowana polichromia z 1873 r.


Wycieczka 3-godzinna, organizowana przez cały rok.

 

TyliczTylicz
MuszynkaMuszynka
ZłockieZłockie